Deneme

Tarihçesi

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, diğer bir deyişle Junior Chamber International, üyelerine liderlik vasıfları ve toplumsal bilinç kazandırarak, yaşadıkları toplumda pozitif değişimi sağlamalarına destek olmayı amaçlayan, ‘ Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak’ vizyonuna odaklanarak, ‘ Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak’ misyonunu gerçekleştirmek için dünyanın 100 den fazla ülkesinde 5.000’den fazla şubesi ve 200.000’i aşan üye sayısı ile çalışan 18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

JCI Türkiye bugün itibariyle 26 şube 1 Temsilcilik ile Türkiye’nin birçok ilinde toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamaktadır.

Toplumuna duyarsız kalamayan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve değişim için “ben de varım!” diyen takım çalışmasına yatkın gençlerin JCI’da yer alarak aktif vatandaşlığa soyunması gerekliliğine gönülden inanmaktayız…

Kuruluşu

Kuruluşu ve Gelişimi

JCI’nın doğuşu 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaleti’nin St. Louis kentine dayanır. Henry Giessenbier adlı bir genç arkadaşları ile birlikte dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulubü’nü kurdu. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri, Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular.

Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da bir çok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

1915 yılı 13 Ekim’de “Young Men’s Progressive Civic Association” ismi altında ilk şube kuruluşu ile resmi temeli atıldı.

 • 1916’da Junior Citizen’s (JCs) olarak yeniden yapılandı.
 • 1918 yılında dernek, St. Louis Genç Ticaret Odası olarak yapılandı
 • 1920’de Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) ismini aldı.
 • 1928’de Amerika dışındaki ilk Junior Chamber İngiltere’de kuruldu.
 • 1945 yılında 18 ülkenin delegelerinin imzaladığı anlaşma ile JCI doğdu.
 • 1946 Panama City’de 16 ülke katılımıyla ilk Dünya Kongresi gerçekleşti.
 • 1947’de Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygınlaşmaya başladı.
 • 1948’de Rio de Janerio’da uluslararası JCI ilkeleri kabul edildi.
 • 1952’de İdari yapılanmaya gidilerek Daimi Sekreterya kuruldu.
 • 1952’de JCI Senato’su kuruldu
 • 1987 yılında Türkiye üyeliğe kabul edildi
 • 2002 yılında Genel Merkez St.Louis’e taşındı

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulurlar ve ulusal organizasyona bağlı olarak çalışmaların sürdürürler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.

Dünya Görüşü

JCI, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’nın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır. Dünyanın her köşesinden aynı ilkelere inanmış binlerce gencin bir araya geldiği uluslararası faaliyetlerde bu ortak inanç ve ilkeler üzerine inşa edilen arkadaşlıkların, üyelerimizin daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak önemli faktörleri de beraberinde getirebileceği inancındayız.

İletişim

Bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin...
Adres: Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi C Blok C109 Mail: info@jcikadikoy.com